معرفی کارشناسان
 
معرفی کارشناسان اداره نظارت بر امور داروخانه ها و شرکت های توزیع
ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی شماره تماس
1 نسترن عبادی دکترای تخصصی داروسازی در طب ایرانی 33663844
2 عاطفه یعقوبی بازرگان کارشناسی مهندسی صنایع غذایی 33663844
3 سمانه حسنی کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 33663844
 

شرح وظایف اداره نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل ها
  • پایش و ارزیابی ادواری بر کارخانه های تولید فرآورده های طبیعی تحت پوشش.
  • مشارکت در انجام نمونه برداری از مراکز تولیدفرآورده های گیاهی به منظور انجام طرح MQC 3-پایش وبازرسی ادواری از عطاری ها، فروشگاه های گیاهان دارویی و باشگاه های بدنسازی و مراکز فروش مکمل و فراورده های طبیعی و سنتی برای جلوگیری از فروش دارو و فرآورده های غیر مجاز و قاچاق.
  • نظارت بر امحا فرآورده های طبیعی، داروهای سنتی، مکمل های تغذیه ای و انواع شیر خشک و غذای کودک، فرآورده های متابولیک و غذاهای ویژه، اقلام ضایعاتی، مکشوفه و تقلبی و جمع آوری فرآورده های فراخوانده شده.
  • پایش و ارزیابی ادواری از شعب پخش استانی شرکت های توزیع فرآورده های طبیعی، داروهای سنتی، مکمل های تغذیه ای و انواع شیر خشک و فرآورده های ویژه متابولیک، غذاهای ویژه و غذای کودک. 9-انجام هماهنگی های لازم به منظور تأمین شیرخشک رژیمی و غذای ویژه برای بیماران مربوطه در سطح استان.

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0