معرفی مدیر
 

نام و نام خانوادگی مهندس علی صادقی نیارکی
سمت مدیر آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی علوم و صنایع غذایی
رزومه و سوابق علمی و پژوهشی دریافت رزومه و سوابق علمی و پژوهشی
پست الکترونیک
تلفن تماس 028-33677172
نمابر 028-33672783
آدرس پستی بلوار آزادگان / نبش خیابان مفتح /  ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه / طبقه اول
کدپستی 34148-53135
ساعت کار اداری
شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح الی 14:15 / پنجشنبه ها : تعطیل
زمان ملاقات عمومی
یکشنبه ها و سه شنبه ها 10 الی 13 (با هماهنگی قبلی ازطریق دفتر مدیریت)
درخواست وقت ملاقات ثبت درخواست برای دریافت وقت ملاقات                  پیگیری درخواست ملاقات

 
معرفی جانشین مدیر

 

نام و نام خانوادگی مریم عسگری
سمت مسئول فنی آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
مدرک تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی علوم آزمایشگاهی
پست الکترونیک
تلفن تماس 028-33677172
نمابر 028-33672783
آدرس پستی بلوار آزادگان / نبش خیابان مفتح /  ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه / طبقه اول
کدپستی 34148-53135


اهداف مدیریت

 • ارتقاء کیفی منابع انسانی حوزه مدیریت
 • ارتقاء کیفی و کمی خدمات آزمایشگاهی حوزه و سایر آزمایشگاه های استان
 • ارتقاء سطح منابع مالی حوزه مدیریت
 • افزایش سطح مشارکت مردم و سایر بخش های مرتبط با حیطه فعالیت حوزه مدیریت
 • مشارکت پویا در تصمیم گیری ها، برنامه ریزی ها و فرآیندهای مبتنی بر ارتقاء سطح ایمنی و سلامت محصولات غذایی، بهداشتی، آرایشی و بسته بندی تولید و عرضه شده در سطح استان
 • تلاش مستمر در توسعه و ارئه خدمات فنی (کمی وکیفی ) آزمایشگاهی متناسب با نیازمندی استان
 • ایجاد تعامل سازنده با بخش خصوصی (واحدهای تولیدی،آزمایشگاههای آکرودیته و همکار) در زمینه
 • گسترش و توسعه به روز خدمات فنی آزمایشگاهی مربوط به کنترل کیفی
 • استناد کلیه فرایندها، استنتاج ها و تجزیه و تحلیل ها به مراجع علمی معتبر، دستورالعمل ها، مقررات وقوانین جاری و پرهیز از هر گونه اعمال سلایق شخصی در مرحله انجام آزمایشات و اظهارنظر در مورد کلیه نمونه های ارسالی به آزمایشگاه


شرح وظایف

 • انجام آزمایشات شیمیایی، فیزیکی، ارگانولپتیکی و میکروبی روی نمونه های ارسالی به آزمایشگاه و اظهارنظر علمی و مستند به مراجع معتبر علمی، استانداردهای مربوطه و ضوابط و مقررات جاری در مورد نمونه
 • اعمال نظارت مستمر بر فعالیت و عملکرد آزمایشگاه های واحدهای تولیدی محصولات غذایی، بهداشتی، آرایشی و بسته بندی و نیز آزمایشگاه های همکار
 • همکاری در ارائه خدمات آموزشی (علمی و عملی) به مشتریان درون سازمانی و عنداللزوم برون سازمانی پس از طی مراحل قانونی لازم به تشخیص مافوق
 • انجام طرح های تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی
 • مشارکت در انجام طرح های منطقه ای و کشوری در راستای ارتقاء کیفی محصولات غذایی، بهداشتی و آرایشی
 • مشارکت در صدور پروانه های ساخت محصولات غذایی، بهداشتی، آرایشی و بسته بندی
 • عقد قرارداد با واحدهای تولیدی فاقد تجهیزات کامل آزمایشگاهی مستقر در استان در زمینه کنترل کیفی محصولات تولیدی مربوطه

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0