نام و نام خانوادگی مهندس طاهره دینکانی
سمت رئیس اداره نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی مصرفی
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی مهندسی برق
رزومه و سوابق علمی و پژوهشی دریافت رزومه و سوابق علمی و پژوهشی
پست الکترونیک fdd_bme@qums.ac.ir
تلفن تماس 028-33663834
نمابر
028-33672783
آدرس پستی بلوار آزادگان / نبش خیابان مفتح /  ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه / طبقه اول
کدپستی 34148-53135
ساعت کار اداری شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح الی 14:15/ پنجشنبه ها : 7:30 صبح الی 13:15
زمان ملاقات عمومی شنبه تا چهارشنبه 7:30 صبح الی 14:30 / پنجشنبه ها : تعطیل
درخواست وقت ملاقات ثبت درخواست برای دریافت وقت ملاقات                  پیگیری درخواست ملاقات

  اهداف مدیریت

 • ارتقاء کیفی منابع انسانی حوزه مدیریت
 • ارتقاء کیفی و کمی ارائه خدمات مناسب در زمینه ملزومات پزشکی در مراکز درمانی سطح استان 
 • افزایش سطح مشارکت مردم و سایر بخش های مرتبط با حیطه فعالیت حوزه مدیریت 
 • بهبود روند ارایه ملزومات پزشکی در سطح استان و سهولت دسترسی عمومی به آنها 
 • تلاش جهت مبارزه با توزیع ملزومات پزشکی قاچاق و بی کیفیت در سطح استان
 • نظارت بر عملکرد بیمارستانهای دانشگاهی و غیر دانشگاهی ، اصناف و شرکتهای توزیعی سطح استان جهت حصول اطمینان از رعایت دستورالعملهای ابلاغی در راستای ارتقاء ایمنی و سلامت جامعه
 • افزایش آگاهی ذینفعان از طریق برگزاری کلاس آموزشی،تهیه پوستر و پمفلت

شرح وظایف
 • صدور و تمدید شناسنامه فعالیت برای شرکتهای توزیع کننده تجهیزات پزشکی در منطقه تحت پوشش
 • صدور و تمدید شناسنامه فعالیت برای شرکتهای عرضه کننده و اصناف تجهیزات پزشکی در منطقه تحت پوشش
 • ثبت دقیق و اطلاع رسانی رویدادهای ناخواسته و مشکلات کیفی تجهیزات و ملزومات پزشکی و نظارت و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه
 • هماهنگی و همکاری با مراجع ذیصلاح حقوقی و نظارتی در سطح دانشگاه و وزارتخانه و مراجع قضایی
 • نظارت و پیگیری امور مربوط به مبارزه و پیشگیری قاچاق تجهیزات و ملزومات پزشکی و همکاری با دستگاهها و سازمانها و نهادهای مربوطه
 • تدوین دستورالعمل مربوط به نحوه تامین و خرید تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی در مراکز تابعه
 • تهیه و تدوین فهرست تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی سالانه در مراکز درمانی تابعه
 • حضور ثابت در جلسات کمیته های تامین و خرید تجهیزات پزشکی دانشگاه به عنوان دبیر کمیته
 • استقرار نرم افزارهای مورد نیاز استانداردهای تجهیزات و ملزومات پزشکی در سطح ستاد
 • آموزش مسئولین فنی مراکز و واحدهای تحت پوشش اعم از دولتی و غیر دولتی ، شرکتها ، کارخانه ها و مراکز آموزشی رشد
 • رسیدگی به شکایتها
 • نیازسنجی و برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز کارشناسان تجهیزات پزشکی

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0