معاونت غذا و دارو
تلفن: 33670041-33686400-028
دورنگار: 33672783-028
نشاني: قزوین - بلوار آزادگان - نبش مفتح - ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه - معاونت غذا و دارو 
کدپستی: 3414853135

برای دریافت شماره تلفن های تماس واحدها بر روی لینک "راهنمای تلفن و پست الکترونیک" کلیک نمایید.
برای دریافت شماره تلفن های داخلی واحدها و اطلاع درخصوص کارکنان معاونت بر روی لینک "لیست کارکنان معاونت" کلیک نمایید.
برای دریافت اطلاعاتی درخصوص استان قزوین بر روی لینک "درباره استان" کلیک نمایید .
برای دریافت اطلاعات بیشتری درخصوص استان قزوین بر روی لینک "پرتال اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان قزوین" کلیک نمایید .


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0