معرفی کارشناسان
 

معرفی کارشناسان اداره نظارت بر امور داروخانه ها و شرکت های توزیع
ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی شماره تماس
1 علی نظری دکترای داروسازی 33663835
2 سپیده سیف الهی دکترای داروسازی 33663835
3 آذرنوش طاهرخانی کارشناس بهداشت عمومی 33689103
4 پریسا عبداللهی کارشناسی شیمی آلی 33689103
5 فاطمه سعادت فر دکترای داروسازی 33673213

 
شرح وظایف اداره نظارت بر امور داروخانه ها و شرکت های توزیع
 • رسیدگی و پاسخگویی به شکایات
 • نظارت بر عملکرد و ارزشیابی داروخانه های بیمارستانی
 • رسیدگی به وضعیت مالی داروخانه های بیمارستانی
 • نظارت و بازرسی از داروخانه ها و پیگیری کلیه امور مربوط به اقدامات بعد از بازرسی ( مکاتبه ، ارجاع به مراجع قانونی و ..)
 • نظارت و بازرسی از شرکت های پخش دارویی 
 • نظارت و بازرسی از کارخانجات تولیدی بالک های دارویی و داروهای گیاهی
 • نمونه برداری از کارخانجات تولید دارو
 • اعلام تغییر قیمت اقلام دارویی به سازمان ها و مراکز ذینفع و پیگیری امور مربوطه به کسورات بیمارستانی در زمینه تغییر قیمت ها
 • انجام امور مربوط به کمیته مشورتی امور دارویی استان 
 • پیگیری امور مربوط به Recall اقلام دارویی
 • نظارت بر توزیع : 
  الف)  توزیع دارو توسط شرکت های پخش از طریق بررسی لیست توزیع ماهانه با شرکت ها
  ب)    سهمیه بندی در مواقع لزوم 
  ج)     پایش توزیع برخی داروهای ویژه( ترامادول ،PG، پزودوافدرین ، آنتی هیستامین و ... )حسب مورد 
 • رسیدگی به وضعیت مالی داروخانه های بیمارستانی
 • نظارت بر عملکرد شبکه های بهداشت ودرمان
 • پیگیری و نظارت بر امور مربوط به بیمه روستایی
 • امور مربوط به قاچاق :
  الف)  رسیدگی و کارشناسی اقلام دارویی مکشوفه قاچاق و تقلبی و اعلام شکایت از متخلفین
  ب)    نظارت بر مراکز غیر مجاز توزیع دارو 
  ج)     پیگیری امور مربوط به ستاد مبارزه با قاچاق
 • ارزشیابی داروخانه ه
 • خدمات دارویی ( پیگیری کمبودهای دارویی
 • اطلاع رسانی به داروخانه ها
 • تهیه ، توزیع ، جمع آوری و امحاء کوپن شیر خشک در استان و نظارت بر توزیع شیرخشک
 • برنامه ریزی و نظارت بر توزیع داروهای بیماران خاص:
  الف)  صدور معرفی نامه جهت بیماران خاص 
  ب)    پیگیری سهمیه بندی داروهای خاص استان ( MS ، هموفیلی و ...) 

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0