آبیک

پارسان

پل فیلم

پلات

ترمو پلاست

جعبه سازی عبدی

جعبه سازی یکه فلاح

چاپ برگ زرد

کهریزان

محب قزوین

هنگامه

آذین چاپ البرز

آراپوش گستر

آرین شیر البرز

خوش فرم کاسپین

خوشگوار

موسسه طهرانی

مهر پلاستیک پارت

نیک پارس

 الکا پلاستیک کاسپین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البرز

آرمین پلاستیک سبز

آوند پلاستیک

آوند کار

افرا بافت

اوان مهر

ایران رول

ایران قوطی

ایران کفپوش

ایمن ظرف قزوین

بائر صنعت

بیدستان

پارس خاور

پاکان پلاستکار

پلاست چاپ البرز

پیکره

تارا خاور پلاستیک

تاوا

تیراژه پلاست

جعبه سازی قاسمی

چینی سازی البرز

حقیقت شرق

خزر پلاستیک

دیبا پلاستیک البرز

ذوبیران

زرتاک

صنایع بسته بندی البرز

صنیع بافت

طلوع غرب

قوطی سازی ارم (دانش نظم پویا)

قوطی سازی مهر آذر

قوطی طلایی

کاسپین پلیمر البرز

کومه ایران

لامپ الوند

لبن ظرف الوند

مصنوعات کاغذی ایران

مطهران

موسسه طبیبیان (نی نوشیدنی تک نوش)

هنکل

کومه کیمیا پلاست

آقایان ستاری ، کاظمی ، قاسمی

آقای عبداله زارع

آقای اخلاقی

ایران دیبا

بطری سازی لیا

پوشش گستر لیا

تک جام خاورمیانه

چاپخانه ولایت

چینی مرجان

خوش طعام

زورق سبز البرز

خوشمزه

سبو سازان لیا

سمبل شیمی

سهند سار قزوین

شیان آویژه

صبا پلاستیک

صنایع پلیمری کاریز

قوطی نقش البرز

کاوشگران پیام آور

لیا بهسازان البرز

کن شرق مهر

معجزه

موسسه رسولی (قوطی سازی مهر البرز)

میلاد سلولز لیا

مینای قزوین

ناب نوش

یگانه ظروف سپهر

 

 

بوئین زهرا

ملاس گستر

وفا لبن

شیمیانه

مقواسازی شیمی سلولز

الوند برش

دانژه آریا

لطیف پلاستیک

رامند فلز هوشیار

بهداد ظروف

 

تاکستان

پودر ملامین پاراج

تهران بسپار پلاستیک

جعبه سازی کورش رحمانی

دردانه

صنایع رنگ تفلون

فردان آریان

کالوش

مفید شیشه

فرجام پژوه

 

قزوین

جعبه سازی ابوالفضل ذوالقدر

جعبه سازی اکبر ذوالقدر

جعبه سازی فرزاد

جعبه سازی مرتضوی

جعبه سازی مردعلی

جعبه سازی شعبانعلی یاوری

ساسان

موسسه شیشه چی

جعبه سازی مصطفی یاوری

چشمه سار صبا

کاسپین سبو

بیک سفیدر

 

 

 

 

 

 

 

 


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0