آبیک – پیش شماره قزوین  (028)

ردیف

نام داروخانه

موسس

مسئول فنی

آدرس

تلفن

آبیک

1

اسلامی

سید بهاء الدین اسلامی

سید بهاء الدین اسلامی

آبیک ـ خ طالقانی

32823500

2

صفریان

سهیل صفریان

سهیل صفریان

آبیک – بلوار امام خمینی

32827312

3

پاستور

عباس جوانمرد

عباس جوانمرد

آبیک ـ بلوار آیت الله طالقانی کوچه خجسته روز

32898888

4

جلیلوند

کامبیز جلیلوند

کامبیز جلیلوند

آبیک ـ خ طالقانی

32822291

5

عنبری روز بهانی
(شبانه روزی)

محمد عنبری روزبهانی

محمد عنبری روزبهانی / علی اکبر تهرانی

آبیک ـ خ طالقانی

32890879

6

مداوا

علی نصرتی

علی نصرتی

آبیک-بیمارستان شهدا

 
7 فرجی رقیه فرجی رقیه فرجی آبیک  

قشلاق

8

مهرابی فر

مهرابی فر

عاطفه مهرابی فر

کیلومتر 12 آبیک، کمال آباد، نبش سه راهی ورودی شهرک قشلاق

32862020

خاکعلی

9

جوادی (نیمه وقت عصر)

آیدا جوادی

آیدا جوادی

روستای خاکعلی

32842672

زیاران

10

جهانشاه راد (نیمه وقت صبح)

شیدا جهانشاه راد

حمید محمدرحیمی ها

شهرک زیاران – رو به روی مرکز بهداشت

32833685

11 سعادت فر فاطمه سعادت فر فاطمه سعادت فر شهرک زیاران  
    
تاریخ آخرین بروز رسانی : 1401/02/25

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0