البرز - پیش شماره قزوین (028)

ردیف

نام داروخانه

موسس

مسئول فنی

آدرس

تلفن

الوند

1

البرز

سید احمد حاجی ابوترابی

سید احمد حاجی ابوترابی

الوند ـ خ امام

32222470

2

بهادران

ناصر بهادران

ناصر بهادران

الوند ـ خ امام

32225040

3

حاتمی

محمدصادق حاتمی

محمدصادق حاتمی

الوند ـ خ امام جنب آزمایشگاه آبان

32224739

4

ژاله

محمد ژاله حلاجی

محمد ژاله حلاجی

الوند

32225393

5

شکرگزار

علیرضا شکرگزار

رومینا مافی نژاد/ مهرنوش سالک/
فرامرز کاراگاه/ ازاده طاهرخانی

الوند ـ خ امام

32220253

6

فرخی

مسعود فرخی

مسعود فرخی

الوندـ خ امام

32222556

7

مرکزی

سید احمد نائینی

سیداحمد نائینی

الوند- میدان لاله-جنب پاساژ آپادانا

 

8

نوین

انسیه جنت آبادی

انسیه جنت ابادی

الوند-

 

محمدیه

9

پورهاشمی

محسن پورهاشی

محسن پورهاشمی

محمدیه

32566265

10

مهدوی نیا

محمد رضا مهدوی نیا

محمد رضا مهدوی نیا
/زهرا خلیلی بروجنی/منصوره فتحی

محمدیه

32568434

11

مهرگان

هادی مهرگان

شکوفه گروسی/ جهانگیر پارسا/
مهسا محمدزاده قاسمی

شهر محمدیه

 

12

مجیدپور

فاطمه مجیدپور

انسیه جنت آبادی

محمدیه

32575479

13

ساربانها

سلکاساربانها

سلکا ساربانها

محمدیه

32577308

مهرگان

14

توفیقی

حسین توفیقی

حسین توفیقی

محمدیه - مهرگان

32525433

15

خالقی نژاد

عطیه خالقی نژاد

عطیه خالقی نژاد

محمدیه – مهرگان

32525212

16

مهدوی طلب

مهدی مهدوی طلب

مهدی مهدوی طلب

محمدیه - مهرگان

 

17

نیک محمدی

مریم نیک محمدی

مریم نیک محمدی

محمدیه – مهرگان- بلوار ولیعصر

32574178

شریفیه

18

زنده طلب

لیلا زنده طلب

لیلا زنده طلب

شریفیه

32372656

19

جالینوس

شراره هرندی زاده

شراره هرندی زاده

شریفیه

32374115

بیدستان

20

آهنی

منیژه آهنی

منیژه آهنی

بیدستان – خ امام

32327643

21

بلوچی

علی بلوچی

علی بلوچی

بیدستان

32322059

نصرت آباد

22

موحد حسینی

سید رضا موحد حسینی

سید رضا موحد حسینی

روستای نصرت آباد الوند

34754688

23 نیاقی بهناز نیاقی بهناز نیاقی روستای نصرت آباد  

روستای پیر یوسفیان

23

ایمانیان (نیمه وقت صبح)

محسن ایمانیان

محسن ایمانیان

روستای پیریوسفیان

32588244

حصار خروان

24

غلامی (نیمه وقت عصر)

مجتبی غلامی

مجتبی غلامی

حصار خروان

 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1400/02/29

گروه دورانV6.0.9.0