البرز - پیش شماره قزوین (028)

ردیف

نام داروخانه

موسس

مسئول فنی

آدرس

تلفن

الوند

1

البرز

سید احمد حاجی ابوترابی

سید احمد حاجی ابوترابی

الوند ـ خ امام

32222470

2

بهادران

ناصر بهادران

ناصر بهادران

الوند ـ خ امام

32225040

3

حاتمی

محمدصادق حاتمی

محمدصادق حاتمی

الوند ـ خ امام جنب آزمایشگاه آبان

32224739

4

ژاله

محمد ژاله حلاجی

محمد ژاله حلاجی

الوند

32225393

5

شکرگزار

علیرضا شکرگزار

رومینا مافی نژاد/ مهرنوش سالک/
فرامرز کاراگاه/ رادمهر عمرانی

الوند ـ خ امام

32220253

6

فرخی

مسعود فرخی

مسعود فرخی

الوندـ خ امام

32222556

7

مرکزی

سید احمد نائینی

سیداحمد نائینی / مجید عزیزنژاد روشن

الوند- میدان لاله-جنب پاساژ آپادانا

 

8

نوین

انسیه جنت آبادی

انسیه جنت ابادی

الوند-

 
9 زارع جهرمی علی زارع جهرمی علی زارع جهرمی بیمارستان رحیمیان  

محمدیه

10

پورهاشمی

محسن پورهاشی

محسن پورهاشمی

محمدیه

32566265

11

مهدوی نیا

محمد رضا مهدوی نیا

محمد رضا مهدوی نیا
/زهرا خلیلی بروجنی/رضا تیموری

محمدیه

32568434

12

مهرگان

هادی مهرگان

محمد ناجی/ جهانگیر پارسا/
مهسا محمدزاده قاسمی

شهر محمدیه

 

13

فتحی

منصوره فتحی

منصوره فتحی

محمدیه

32575479

14

ساربانها

سلکاساربانها

سلکا ساربانها

محمدیه

32577308

15 عزیزخانی نیلوفر عزیزخانی نیلوفر عزیزخانی محمدیه - موافقت اصولی اولیه  

مهرگان

16

توفیقی

حسین توفیقی

حسین توفیقی

محمدیه - مهرگان

32525433

17

خالقی نژاد

عطیه خالقی نژاد

عطیه خالقی نژاد / امیرحسین کاشانی /

سارا خیری بخشایش

محمدیه – مهرگان

32525212

18

مهدوی طلب

مهدی مهدوی طلب

مهدی مهدوی طلب

محمدیه - مهرگان

 

شریفیه

19

زنده طلب

لیلا زنده طلب

لیلا زنده طلب

شریفیه

32372656

20

جالینوس

شراره هرندی زاده

شراره هرندی زاده

شریفیه

32374115

بیدستان

21

آهنی

منیژه آهنی

منیژه آهنی

بیدستان – خ امام

32327643

22

بلوچی

علی بلوچی

علی بلوچی / محمد ناجی

بیدستان

32322059

نصرت آباد

23

موحد حسینی

سید رضا موحد حسینی

سید رضا موحد حسینی

روستای نصرت آباد الوند

34754688

24 نیاقی بهناز نیاقی بهناز نیاقی روستای نصرت آباد  

روستای پیر یوسفیان

25

ایمانیان (نیمه وقت صبح)

محسن ایمانیان

محسن ایمانیان

روستای پیریوسفیان

32588244

حصار خروان

26

غلامی (نیمه وقت عصر)

مجتبی غلامی

مجتبی غلامی

حصار خروان

 
27   ثمین نظری ثمین نظری موافقت اصولی اولیه  
  
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1401/02/25

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0