تاکستان - پیش شماره قزوین (028)

ردیف

نام داروخانه

موسس

مسئول فنی

آدرس

تلفن

تاکستان

1

افشار

علی افشار قهرمانخانی

علی افشار قهرمانخانی / بهروز قنبری نسب /حنانه جباری

تاکستان ـ خ امام

35227720

2

ایزدفر

بابک ایزدفر

محمدمهدی سیفی

تاکستان ‌ـ خ امام خمینی

35222122

3

پاستور

یونس رحمانی

یونس رحمانی

تاکستان- خ شهید رجایی

35243190

4

غیاثوند

مهرداد غیاثوند

آیت شیرود نجفی/بهناز فتاحی/

سهراب غیاثوند/ نرگس ربانی/ گلابتون عابدین پور

تاکستان-چهار راه غفاری

35246277

5

قائم

مهین رحیم زاده

مهین رحیم زاده

تاکستان ‌ـ خ حجتی

35237114

6

گروه ای

اشرف گروه ای

اشرف گروه ای

تاکستان ‌ـ خ امام خمینی

35227880

7

محسنی

فریبرز محسنی

فریبا طاهرخانی

تاکستان ـ خ غفاری

35222334

8

محمودی

سعید محمودی

سعید محمودی

تاکستان –بیمارستان شفا

35234492

9

مهران

افشین مهران

افشین مهران

تاکستان ‌ـ خ امام خمینی

35222924

10

نجفی

مژگان نجفی

مژگان نجفی

تاکستان -فلکه بسیج

35247210

11

شفا

پویا رحمانی

پویا رحمانی /سمیرا محمدی ایزد

تاکستان- بیمارستان شفا

35221529

12

طاهرخانی

مهرنوش طاهرخانی

مهرنوش طاهرخانی

تاکستان- خ طالقانی

35230480

13

رحمانی

پریسا رحمانی

پریسا رحمانی

تاکستان- خ امام خمینی

35225700

اسفرورین

14

علیجانی

عرفان علیجانی

عرفان علیجانی

اسفرورین

34473329

15

قنبری نسب

بهروز قنبری نسب

بهروز قنبری نسب

اسفرورین

 

ضیا آباد

16

سورتیچی

سیاوش سورتیچی

سیاوش سورتیچی

شهر ضیاء آباد

35622827

خرمدشت

17

سری

آرام سری

آرام سری

شهر خرمدشت

35753910


تاریخ آخرین بروز رسانی : 1400/02/29

گروه دورانV6.0.9.0