بیمارستانها - پیش شماره قزوین (028)
ردیف نام داروخانه مسئول فنی ارگان وابسته آدرس تلفن
1 بیمارستان 553 ارتش بلوچی نزاجا قزوین 33326020
2 بیمارستان امیرالمومنین سیده زهرا آذین دانشگاه علوم پزشکی بوئین زهرا 2 -34225381
3 بیمارستان 32 تختخوابی شهدای آبیک   دانشگاه علوم پزشکی آبیک 32880920
4 مرکز آموزشی و درمانی بوعلی سینا فرزانه حامدی وفا دانشگاه علوم پزشکی قزوین 33342006
5 بیمارستان آموزشی و درمانی 22 بهمن مهرناز افشار کلانی - ترینی ها دانشگاه علوم پزشکی قزوین 32565712
6 بیمارستان پاستور مهیار روشنی - آیدا جوادی - عارفه کاشی ها خصوصی قزوین 33660661
7 بیمارستان تامین اجتماعی تاکستان مهرنوش طاهر خانی تامین اجتماعی تاکستان 35220101
8 بیمارستان دهخدا شهرام اعتضادی خصوصی قزوین 33335311
9 بیمارستان خیریه رحیمیان علی زارع جهرمی خیریه الوند 33223831
10 بیمارستان زکریای رازی عارفه کاشی ها - فروغ فائزی تامین اجتماعی قزوین 33673211
11 مرکز آموزشی و درمانی شهید رجایی فائزه لطف یاسوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین 7 - 33320106
12 مرکز آموزشی و درمانی کودکان قدس مریم نور خیز محجوب دانشگاه علوم پزشکی قزوین 33334807-10
13 مرکز آموزشی و درمانی کوثر مونا صادق زادگان دانشگاه علوم پزشکی قزوین 33236374-6
14 بیمارستان مهرگان پروانه عبدالهی خصوصی قزوین 33358399
15 بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)

شهراد جلیلوند - ستوده سادات معصومی - سعیده سعیدی

خصوصی آبیک 32898001-10
16 بیمارستان ولایت نگار محمدی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 33790647
17 بیمارستان شفا مونا صادق زادگانمونا صادق زادگانبهروز قنبری نسب دانشگاه علوم پزشکی تاکستان 35249211-15

تاریخ آخرین بروزرسانی : 1401/02/25

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0