ردیف نام کارخانه شماره تماس آدرس
1 البرز دارو 028-32234203 قزوین - شهرک صنعتی البرز - انتهای خیابان حکمت هشتم
2 دینه 028-33575400 قزوین - کیلوکتر 2 جاده قزوین به تاکستان - کارخانجات مجتمع صنایع دینه ایران

  تاریخ آخرین بروزرسانی : 1398/04/03


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0