معرفی کارشناسان
 

معرفی کارشناسان بخش شیمی مواد غذایی و بسته بندی
ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی شماره تماس
1 فاطمه جلیله وند کارشناسی ارشد شیمی تجزیه 33677172
2 ربابه هادیزاده صفاری کارشناسی ارشد شیمی تجزیه 33677172
3 زهرا نوری کارشناسی ارشد شیمی تجزیه 33677172


شرح فعالیت کارشناسان بخش شیمی مواد غذایی و بسته بندی
در قسمت شیمی مواد غذایی این بخش انواع مختلف مواد غذایی و آشامیدنی از قبیل فراورده های گوشتی و پروتئینی ، غلات ، لبنی ، میوه و سبزی ، روغنها ، عرقیجات و ...
از نظر شیمیایی مورد آزمونهای کنترل کیفی قرار میگیرد مانند:
اندازه گیری پروتئین
خاکستر،چربی،رطوبت،نگهدارنده،نمک،قند،بریکس،ارگانولپتیک،اسیدیته،پراکسید،اندیس
رفراکتومتر
PH
و در قسمت بسته بندی آن بسته بندی محصولات غذایی ،آرایشی و بهداشتی مورد آزمایش قرار می گیرد که بر حسب نوع بسته بندی که از جنس فلز باشد مانند: (کنسروها و کمپوتها) یا تتراپک (آبمیوه ها و شیرهای استریلیزه)،پلیمرها در انواع مختلف (سلولزی،پلی اتیلن ،پلی پروپیلن،پلی اتیلن ترفتالات ،پلی استایرن ،مقوا و ...)
مورد آزمونهای مختلف قرار میگیرند مانند:
    1.   بررسی لاک قوطیها و یکنواختی و چسبندگی آنها در قسمت سر و کف و بدنه
    2.   اندازه گیری خلا قوطیها
    3.   ضخامت دوخت و ارتفاع دوخت
    4.   دانسیته پلیمرها
    5.   بررسی جنس پلیمرها
    6.   رطوبت
    7.   درصد مواد فرار
    8.   مهاجرت منومرها به داخل مواد غذایی
    9.   خاکستر
   10.   پایداری رنگ مستربچها
   11.   یکنواختی ضخامت پلیمر
   12.   نقطه ذوب
   13. 
PH بخار
   14.   گرماژ
   15.   اندازه گیری میزان فرمالدهید
   16.   اندازه گیری هدایت الکتریکی
   17.   دستگاه ضریب ریزش ذوب پلیمرها
   18.   اندازه گیری میزان مقاومت انواع فیلمها در مقابل کشش


شرح وظایف کارشناسان بخش شیمی مواد غذایی و بسته بندی

  • انجام آزمایشات و آنالیز نمونه های مواد غذایی و بسته بندی و مطابقت دادن نمونه های ارسالی با پروانه ساخت و استاندارد
  • آموزش مسئولین فنی کارخانجات استان
  • بازدید از بخش شیمی  آزمایشگاه کارخانجات و  آزمایشگاههای همکار مستقر در  استان
  • تطبیق روشهای آزمایشگاهی با استاندارد ها ودستورالعمل های مربوطه به منظور یکسان سازی روشها در سطح کشور
  • تهیه sop های مورد نیاز بخش شیمی مواد غذایی و بسته بندی
  • انجام آزمایشات و اظهار نظر روی نمونه های ( مواد اولیه) وارداتی ارسالی از گمرک
  • مشارکت در انجام طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی در رمینه مواد غذایی و بسته بندی


امکانات و دستگاه های موجود در بخش شیمی مواد غذایی و بسته بندی
 

 
PH متر

ترازو

سانتریفوژ

الکتروترمال

هدایت سنج

ریز سنج

دستگاه MFI

انواع ترازوهای دقیق دیجیتالی

کوره الکتریکی

انواع انکوباتور

رفراکتومتر

فایبرتک

رنسیمتر

اسپکتروفتومتر

دستگاه GC

کابین UV

بن ماری

دستگاه تست چسبندگی لاک

خلا سنج

کوره الکتریکی

دستگاه Tensile

واتراکتیویته

پتانسیومتر

اتوسوکسله

اتوکلدال

رطوبت سنج

لاکتواستار

 
 

6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0